სატვირთოს გაცოფებულმა მძღოლებმა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გზა გადაუღობეს და..

  • 29 სექტემბერი 10:24, 2017 წელი