"პუტინისთანა მართლმადიდებელი, მისთანა კაცი დედამიწაზე არ ვიცი... თქვენ რას ლაპარაკობთ"

  • 27 ივნისი 17:29, 2017 წელი