რა გავლენას ახდენს სექსი შემოსავალსა და ემოციურ მდგრადობაზე?

  • trend.ge
  • 2 დეკემბერი 17:54

ახალი კვლევის თანახმად სექსს, ფულსა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირია.

ადამიანებს, რომლებიც უფრო მეტად არიან დაკავებულნი სექსუალური აქტივობით, იშვიათად აწუხებთ ჯანმრთელობის პრობლემები.


ასე რომ, ფული და სექსი მჭიდროდაა ურთიერთკავშირში. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ - ბევრი ფული ნიშნავს უფრო კარგ და მეტ სექსს და მეტი და კარგი სექსი ნიშნავს უფრო მეტ ფულსა და შემოსავალს.


"ის აუმჯობესებს ჩვენს ფსიქიკურ მდგომარეობასა და ემოციურ მდგრადობას, რაც გვეხმარება რთული ამოცანების მარტივად გადაჭრაში. შესაბამისად უფრო მარტივი ხდება დასახული მიზნების მიღწევა", - წერს მკვლევარი.

სრული ვერსიის ნახვა trend.ge