სექსში ყველაზე უინტერესო და პრობლემური ზოდიაქოს ნიშნები

  • beaumonde.ge
  • 22 ნოემბერი 21:38, 2019 წელი

სექსი ჰარმონიული ურთიერთობის წინაპირობა, თუმცა ხშირად პარტნიორი ჩვენს მოლოდინებს არ ამართლებს. 

რა უნდა ვქნათ ამ დროს!?

უნდა ვი­ცო­დეთ ას­ტრო­ლო­გია და მისი მეშ­ვე­ო­ბით ასე თუ ისე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი შევ­ხვდე­ბით არ­სე­ბულ რე­ა­ლო­ბას... ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ პლა­ნე­ტე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბე­ბენ ადა­მი­ან­ში არ­სე­ბულ სექ­სუ­ა­ლურ მიდ­რე­კი­ლე­ბებ­სა და პო­ტენ­ცი­ალს. მათ შო­რის კი გა­მო­ყო­ფენ სამ, სექ­სუ­ა­ლუ­რად ყვე­ლა­ზე პრე­ტენ­ზი­ულ და უინ­ტე­რე­სო ნი­შანს...1. თევ­ზე­ბი: რო­გორც წესი ემო­ცი­უ­რი, ბუ­ტია და სა­შინ­ლად პრე­ტენ­ზი­უ­ლია, რაც პირ­და­პირპრო­პორ­ცი­უ­ლად აი­სა­ხე­ბა მის ლი­ბი­დო­ზე.2. ქალ­წუ­ლი: 
გი­ნა­ხავთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც ვე­რაფ­რით ვე­რა­სო­დეს ვერ ასი­ა­მოვ­ნებ? თუკი ასე­თი ადა­მი­ა­ნი შეგ­ხვედ­რი­ათ ის აუ­ცი­ლებ­ლად ქალ­წუ­ლი იქ­ნე­ბა. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სექ­სის დროს ისე­თი უაზ­რო წვრილ­მა­ნე­ბი რო­გო­რი­ცაა პარტნი­ო­რის წინ­დე­ბის ფერი, ლაქწას­მუ­ლი ფრჩხი­ლე­ბი და ვარ­ცხნი­ლო­ბა. 


 

სრული ვერსიის ნახვა beaumonde.ge