14 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  • newposts.ge
  • 13 ნოემბერი 23:09

როროგი იქნება ზოდიაქოს ნიშნებისთვის 14 ნოემბერი და რას გვირჩევენ ასტროლოგები?

კურო


პრო­ფე­სი­ა­ში წარ­მა­ტე­ბა მი­გახ­ვედ­რებთ, რომ სწორ გზა­ზე დგა­ხართ. კარ­გი დღეა მივ­ლი­ნე­ბი­სა და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის. სა­ღა­მო ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ, სა­დაც თავს სა­სურ­ვე­ლად და და­ცუ­ლად იგ­რძნობთ. 


ტყუ­პი


საქ­მე­ე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი დღე გე­ლით. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას უფ­როს­თან. კარ­გი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა და­გი­რე­გუ­ლირ­დე­ბათ. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი თქვენ­ზე ზრუ­ნავს. ბავ­შვე­ბი სა­კუ­თა­რი წარ­მა­ტე­ბით გა­გა­ხა­რე­ბენ. 


კირჩხი­ბი


სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­მენ­ტე­ბით აღ­სავ­სე დღე გე­ლით. ზო­გი­ერ­თი და­წი­ნა­უ­რე­ბას ან უფ­რო­სის შე­ქე­ბას და­იმ­სა­ხუ­რებს. ეს არ­ცაა გა­საკ­ვი­რი, თქვენ ხომ სა­უ­კე­თე­სო თა­ნამ­შრო­მე­ლი ხართ. დაგ­რო­ვილ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს მარ­ტი­ვად გა­არ­თმევთ თავს. სა­ღა­მო ოჯა­ხურ გა­რე­მო­ში გა­ა­ტა­რეთ.


ლომი


სამ­სა­ხურ­ში იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. სა­ღა­მოს სამ­სა­ხურ­ში გვი­ა­ნო­ბამ­დე ნუ გა­ჩერ­დე­ბით, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად მო­ი­ფიქ­რეთ, რო­გორ გა­ი­ხა­ლი­სოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა.


ქალ­წუ­ლი


სა­ინ­ტე­რე­სო, მო­უ­ლოდ­ნე­ლი მო­მენ­ტე­ბით და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი დღე გე­ლით. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია შეხ­ვედ­რე­ბი და ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი სა­ღა­მოს­კე­ნაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.


 სას­წო­რი


მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. შე­გიძ­ლი­ათ, თვით­რეკ­ლა­მა­საც მი­მარ­თოთ, რათა სამ­ყა­რომ გა­ი­გოს თქვე­ნი ტა­ლან­ტის შე­სა­ხებ. ფული აკუ­რა­ტუ­ლად ხარ­ჯეთ, სე­რი­ო­ზულ სა­ყიდ­ლებ­ზე, წვრილ­მა­ნებს ისე­დაც გა­ჩუ­ქე­ბენ.


მო­რი­ე­ლი


სი­ზარ­მა­ცე შე­მო­გი­ტევთ, მთე­ლი დღის შინ, მშვიდ გა­რე­მო­ში გა­ტა­რე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. თუმ­ცა, უსაქ­მუ­რო­ბას არა­ვინ გა­პა­ტი­ებთ, ისა­უზ­მეთ და სამ­სა­ხურ­ში გა­ი­ქე­ცით, უამ­რავ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას მი­ი­ღებთ. სა­ღა­მო სურ­ვი­ლი­სა­მებრ გა­ა­ტა­რეთ.


მშვილ­დო­სა­ნი


თავს ბედ­ნი­ე­რად და წარ­მა­ტე­ბუ­ლად იგ­რძნობთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა უფ­როს­თან, კო­ლე­გებს და­უ­მე­გობ­რდით. ეცა­დეთ, და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი შუა გზა­ზე არ მი­ა­ტო­ვოთ. სა­ღა­მოს ოჯახ­ში იდი­ლია დაგ­ხვდე­ბათ.

სრული ვერსიის ნახვა newposts.ge