მეცნიერებმა დაადგინეს თუ როგორი პარტნიორი სჭირდებათ მდიდარ ან ღარიბ მამაკაცს

  • თბილისელები
  • 29 მაისი 16:11

საზოგადოება შეეჩვია, რომ მდიდარი ბიზნესმენებისა და წარმატებული სპორტსმენების გვერდით მოდელის გარეგნობის ქალები არიან. ყველა ჩატარებული კვლევით დგინდება, რომ სიმდიდრე მამაკაცს მეტად მომთხოვნს ხდის ქალის გარეგნობის მიმართ.

სოციოლოგებმა საინტერესო თავისებურება აღმოაჩინეს: გაცილებით მეტად აქტიურობენ ის ქალები და მამაკაცები, რომლებიც თავს შეძლებულ და მატერიალურად უზრუნველყოფილად გრძნობენ. ამასთან, უფრო აქტიურობენ მამაკაცები, ვიდრე ქალები, ისინი უფრო ახლოს სხდებიან პარტნიორებთან, უმზერენ გამომწვევად, შეყვარებული თვალებით. ასევე, გაირკვა, რომ თუ მამაკაცი თავს მდიდრად მიიჩნევს, უფრო მეტი მოთხოვნები აქვს თავისი რჩეულის გარეგნობის მიმართ. საინტერესოა, რომ ქალებს ასეთი მოთხოვნები ნაკლებად აქვთ.
ეს კვლევა ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ მამაკაცები თავიანთი ურთიერთობის სტრატეგიას გარემო ფაქტორების მიხედვით ცვლიან. თუმცა გამონაკლისიც არის – მამაკაცებისგან განსხვავებით, ქალები გამდიდრების შემდეგაც არ ცვლიან თავიანთ მოთხოვნებს მამაკაცის გარეგნობის მიმართ. საქმე ისაა, რომ ქალები და მამაკაცები სხვადასხვანაირად აფასებენ საპირისპირო სქესის მიმზიდველობას, რადგან განსხვავებულ დროს უთმობენ თავიანთ შთამომავლობას – ქალები გაცილებით მეტ დროს ატარებენ ბავშვებთან: ორსულობისას, ლაქტაციის დროს, ბავშვებზე განსაკუთრებით ზრუნავენ მათი სიცოცხლის პირველ წლებში. ამიტომ ქალებისთვის რეპროდუქციული წარმატება უფრო მნიშვნელოვანია, მათ სურთ, იპოვონ მამაკაცი, რომელიც ფლობს საკმარის რესურსებს იმისთვის, რომ კომფორტულად აღზარდონ შთამომავლობა. მამაკაცები კი ქვეცნობიერად აფასებენ ქალს, მხოლოდ გარეგნული მონაცემებით. ამას გარდა, მამაკაცებს, ქალებისგან განსხვავებით, ხანმოკლე ურთიერთობებისკენ აქვთ მისწრაფება.


უცნაურია, მაგრამ ღარიბი მამაკაცები უფრო სერიოზულად ეკიდებიან ურთიერთობას, მეტად აფასებენ თავიანთ მეორე ნახევარს, ნაკლები მოთხოვნები აქვთ ქალების მიმართ, კმაყოფილი არიან მეორე ნახევრით და ნაკლებად არიან მიდრეკილნი, შემთხვევითი კავშირები ჰქონდეთ.

წყარო: თბილისელები