რატომ გაიპარსა თმა და წვერი ბერმა ნიკოლოზმა, მსოფლიო ეპიდემიის დაწყებამდე?

  • 6 აპრილი 23:57

გავრცელდა ინფორმაცია თუ რატომ გაიპარსა თმა და წვერი ბერმა ნიკოლოზმა, მსოფლიო ეპიდემიის დაწყებამდე. ძველ აღთქმაში არის ზუსტად იგივე შემთხვევა, როდესაც ეზეკიელ წინასწარმეტყველს ღმერთმა უბრძანა წვერისა და თმის გაპარსვა, რადგან ეუწყებინა დიდი განსაცდელისა და უბედურების მოახლოება.

სამწუხაროდ ბერი ნიკოლოზის წინასწარმეტყველება კიდევ ერთხელ უგულვებელყოფილი და უფრო მეტიც, სასაცილო საგნად ქცეული იქნა. ნაცვლად იმისა, რომ წინასწარმეტყველება ამოეხსნათ და ყურადეღოთ.
კაცობრიობამ ნიშანი მიიღო სამჯერ.


07.10.2018 (დაახ.)


09.05.2019 (დაახ.)


30.01.2020


ძველ აღთქმაში ეზეკიელ წინასწარმეტყველის ეწერა, რომ


1. აიღე გალესილი მახვილი და დალაქთა სამართებელივით მოიტარე თავზე და წვერზე.


6. ეურჩა ჩემს წესებს წარმართებზე უფრო ბოროტად და ჩემს მცნებებს გარეშემო ქვეყნებზე უარესად, რადგან შეიძულეს ჩემი წესები და არ გაჰყვნენ ჩემს მცნებებს.


11. იმის გამო, რომ გააუწმიდურეთ ჩემი საწმიდარი ყოველი თქვენი სისაძაგლით და ყოველი თქვენი სიბილწით, მეც გაგწყვეტ შენ. არ შეგიბრალებს ჩემი თვალი და მეც არ დაგინდობ.


12. შენი მესამედი ჭირისგან დაიხოცება და შიმშილით გაწყდება შენ შორის; მესამედი მახვილით დაეცემა შენს გარშემო; მესამედს ყველა ქარის მიმართ გავფანტავ და მახვილს ვიშიშვლებ მათ კვალზე.


13. ამოიწურება ჩემი რისხვა და დაცხრება ჩემი წყრომა მათდამი, და დავმშვიდდები; მაშინ მიხვდებიან, რომ მე, უფალი ვლაპარაკობდი შურით, როცა ამოვწურავ ჩემს წყრომას მათდამი.