თბილისის ანძა ვარდისფრად გაანათეს

  • 10 ოქტომბერი 23:12

თბილისის ანძა ვარდისფრად განათდა, რაც ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეს "ვარდისფერ ოქტომბერს" უკავშირდება.

ამ თვეში მსოფლიოშ ი დაგეგმილი ღონისძიებები ვარდი სფერი სიმბოლოების თანხლებით მი მდინარეობს, რაც ხაზს უსვამს ამ  კონკრეტული თემისადმი თანადგომ ას. ანძის განათება, აგრეთვე, ს იმბოლურად,კიბოს კვლევის ჯგუფის მე-6 სიმპოზიუმს, უკავშირდება, რომელიც 12 ოქტომბერს, თბილისში  ეროვნული სკრინინგ ცე ნტრისა და საქართველოს კიბოს კვლევის ჯგუფის ორგანიზებით იმართება.


თბილისის სატელევიზიო ანძა ეროვ ნული სკრინინგ ცენტრის ინიციატი ვითა და თბილსერვის ჯგუფის მხარ დაჭერით განათდა.