გამოავლინეს სისხლის ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე წარმატებული ადამიანები ფლობენ

  • primetime.ge
  • 25 ივნისი 18:16, 2019 წელი

იაპონელმა სპეციალისტებმა საინტერესო კვლევის შედეგები გამოაქვეყნეს, რომელმაც აჩვენა, რომ სისხლის ჯგუფმა, შესაძლებელია ადამიანის წარმატებებზე იმოქმედოს.

ადრე, იმავე მეცნიერთა ჯგუფმა დაასახელა ყველაზე „წარუმატებელი“ სისხლის ჯგუფი, რომელიც უფრო დეტალურად განიხილეს.


სისიხლის ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე წარმატებული ადამიანები ფლობენ - პირველი ჯგუფი აღმოჩნდა.


კვლევის თანახმად, მეორე სისხლის ჯგუფის მფლობელები, სამსახურში სამუშაოდ უფრი აყავთ, რადგან ასეთი ხალხი ხშირად უფრო შრომისმოყვარე და პასუხისმგებელია სხვებთან შედარებით, მაგრამ ყველაზე წარმატებული, პირველი ჯგუფის მფლობელები არიან.


კვლევამ აჩვენა, ისინი უფრო თვითდაჯერებულები არიან და თავიანთი მიზნის მისაღწევად მუდამ იბრძვიან. ასეთი ხალხის უმეტესობა, ყველაზე ხშირად ლიდერები ხდებიან.

თუ ადამიანების მესამე და მეოთხე სისხლის ჯგუფებზე ვისაუბრებთ, ისინი ძირითადად შემოქმედებითი ადამიანები არიან და ყოველთვის უჭირთ დისციპლინის შენარჩუნება.

სრული ვერსიის ნახვა primetime.ge