ახალი შენობების 70% არაეკოლოგიურია

  • რეზონანსი
  • 10 ივლისი 10:44, 2018 წელი

ქვეყანაში ახალი შენობების ნახევარზე მეტი არაეკოლოგიურია, რაც არა მარტო იქ მცხოვრებთა, არამედ სხვების ჯანმრთელობაზეც მოქმედებს.

მსგავსი შენობა-ნაგებობების მომრავლების მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იმ სტრუქტურის არარსებობაა, რომელმაც ჯერ ნიადაგი უნდა შეისწავლოს, სადაც მშენებლობას ეყრება საფუძველი, შემდეგ კი - საშენი მასალა.

წყარო: რეზონანსი