ბანკები საკუთარ კლიენტებს მიზანმიმართულად აჯარიმებენ

  • რეზონანსი
  • 4 აპრილი 00:20, 2018 წელი

კომერციული ბანკების შემოსავალი, საპროცენტო განაკვეთთან ერთად, ჯარიმებითაც თვალსა და ხელს შუა იზრდება. ისინი მომხმარებლებს შეგნებულად მიჰყავთ ჯარიმა-საურავებამდე.

კომერციული ბანკების ინტერესი ამ მხრივ საკმაოდ დიდია, რადგან ამგვარი შემოსავალი საპროცენტო შემოსავალზე მეტია. სპეციალისტები მომხმარებლის უფლებების დასაცავად ეროვნულ ბანკს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.

წყარო: რეზონანსი