Digest Logo

🎥 „სიცარიელე, სასოწარკვეთა, ცუდის მოლოდინის შიში... მეოთხე წელი დაიწყო, სამჯერ გამოვედი გარეთ“ - მაია კაჭკაჭიშვილი პანიკურ შიშებზე

1695149202

 „სიცარიელე, სასოწარკვეთა, ცუდის მოლოდინის შიში... მეოთხე წელი დაიწყო, სამჯერ გამოვედი გარეთ...“ | მაია მარტოობის დღეებსა და პანიკურ შიშებზე👇