ვერსია

25 აგვისტო 11:15
პოზიტიური და ნეგატიური დღე – კარგი დღეა ინფორმაციის მისაღებად და ცოდნის გასაღრმავებლად, აუქციონების მოსაწყობად და ფინანსური ხელშეკრულებების გასაფორმებლად.

23 აგვისტო 17:06