დიმიტრი ხუნდაძე: საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახებს, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწმების პერიოდში საარსებო შემწეობის გაცემა არ შეუჩერდებათ

  • 14 თებერვალი 20:11

„საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახებს, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწმების პერიოდში საარსებო შემწეობის გაცემა არ შეუჩერდებათ“, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, დიმიტრი ხუნდაძემ განაცხადა.

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი მუშაობს ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც  საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახებს, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწმების პერიოდში საარსებო შემწეობის გაცემა არ შეუჩერდებათ. შემდეგ კი გადამოწმების შედეგად მინიჭებული სარეიტინგო ქულიდან გამომდინარე გაგრძელდება ან შეწყდება მათი პროგრამაში მონაწილეობა:


„ჯანდაცვის კომიტეტის ფუნქცია არ არის მხოლოდ საკანონმდებლო მუშაობა, არამედ, საზედამხედველო ფუნქციაც არის. ამიტომ, პერიოდულად ვახდენთ პროგრამების რევიზიას, შეძლების ფარგლებში,  ვახდენთ კორექტირებას და საჭირო საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებას. დაახლოებით, 430 000 მოქალაქე სოციალურად დაუცველია, რომელიც საჭიროებს ყოველთვიურ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა საჭიროებს გარკვეული პერიოდულობით გადამოწმებას, რადგან შეიძლება ამა თუ იმ კონკრეტული ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური ან დემოგრაფიული მდგომარეობა შეიცვალოს და საჭიროა, მისი გადაფასება“, - განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ.


მისივე თქმით, ახალი ინიციატივა აპრილის ბოლოდან ამოქმედდება:


გადამოწმების პერიოდში აქამდე არსებული წესით უწყდებოდათ დახმარება და შემდეგ უკვე იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც ბაზაში რჩებოდნენ ანუ დასტურდებოდა კიდევ ერთხელ, რომ მათ სოციალური დახმარება სჭირდებოდათ, სრულად ხდებოდა ამ პერიოდის სოციალური დახმარების ანაზღაურება, მაგრამ ეს პერიოდი ზოგჯერ 1 თვეს და ზოგჯერ მეტსაც მოიცავდა. რა თქმა უნდა, ასეთი ოჯახები რეალური რისკის წინაშე დგებოდნენ და ბედის ანაბარა რჩებოდნენ მძიმე სიღარიბის პირისპირ. ამიტომ ეს ინიციატივა არის მნიშვნელოვანი, რომ გადამოწმების პერიოდში არ შეუწყდეს ოჯახს სოციალური დახმარება მიუხედავად იმისა, თუკი გარკვეული რაოდენობა სისტემიდან, მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, გადის. ახალი ინიციატივის მიხედვით,  სახელმწიფო აიღებს ამ ვალდებულებას, რადგან ბაზიდან გასვლის შემთხვევაშიც ასეთი კატეგორია მაინც სიღარიბის სიახლოვეს ტრიალებს“,- განაცხადა დიმიტრი ხუნდაძემ.


როგორც მან აღნიშნა, ამისთვის საჭიროა დამატებით 5.4 მლნ ლარი. ეს ინიციატივა აპრილის ბოლოდან ამოქმედდება.