„მა­მა­ჩე­მი, რომელიც დღე და ღა­მეს ას­წო­რებს პატიოსანი შრომით, გვარამიამ გამოიყვანა გარდაცვლილი ბავშვის „გვამის გადამზიდად“ - მძღოლის შვილი

  • 10 ივლისი 00:11

გიორგი შაქარაშვილის საქმეში დაფიქსირებული თეთრი სამარშრუტო ტაქსის მძღოლის შვილი ქრის­ტი­ნე ლო­მი­ძე სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს.

ქრისტინე ნიკა გვარამიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ცილისმწამებლურს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ მამისი უკვე წლე­ბია ქუ­თა­ი­სი-თბი­ლი­სის რე­ისს ას­რუ­ლებს და თბი­ლის­ში ყო­ველ ღამე და სა­შუ­ა­ლოდ ზუს­ტად იმ დროს ჩა­მო­დის, რაც კად­რებ­ზეა მი­თი­თე­ბუ­ლი:


„დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ყვე­ლამ ბევ­რჯერ ნა­ხეთ „მთა­ვა­რი არ­ხის“ რე­პორ­ტა­ჟი. კერ­ძოდ, ნიკა გვა­რა­მი­ას გან­ცხა­დე­ბე­ბი, სა­დაც გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის ახალ „სკან­და­ლურ“ დე­ტა­ლებ­ზე სა­უბ­რობს. ბევრ ადა­მი­ანს დღემ­დე ღრმად სჯე­რა და სწამს იმის რა­საც კონ­კრე­ტულ არხზე, კონ­კრე­ტულ გა­და­ცე­მებ­ში ამ­ბო­ბენ.


სწო­რედ ამი­ტომ, ვწერ ახლა ამ პოსტს, რომ ჩე­მის მხრივ, ჩემს მე­გობ­რებს მა­ინც გა­გა­გე­ბი­ნოთ სი­მარ­თლე. ის, რა­საც ნიკა გვა­რა­მია ამ სი­უ­ჟეტ­ში სა­უბ­რობს არის წმინ­და წყლის ცი­ლის­წა­მე­ბა.


ეს „მარ­რშუტ­კა“ ეკუთ­ვნის მა­მა­ჩემს. ვინც მე და ჩემს ოჯახს იც­ნობთ, ყვე­ლამ იცით, რომ იგი მა­მა­ჩე­მი უკვე წლე­ბია ქუ­თა­ი­სი-თბი­ლი­სის რე­ისს ას­რუ­ლებს (ტვირ­თი გა­და­აქვს) თით­ქმის ყო­ველ ღამე და სა­შუ­ა­ლოდ ზუს­ტად იმ დროს ჩა­მო­დის თბი­ლისს­ში.


მა­მა­ჩე­მი, რო­მე­ლიც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით და არას­დროს არა­ვის­თვის ცუდი არ გა­უ­კე­თე­ბია ბა­ტობნმა გვა­რა­მი­ამ გა­მო­იყ­ვა­ნა გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვის „გვა­მის გა­დამ­ზი­დად“. მსგავ­სი ცი­ლის­წა­მე­ბა სცდე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა ზღვარს.


რაც შე­ე­ხე­ბა აღ­ნიშ­ნულ პი­როვ­ნე­ბას, რო­მე­ლიც მა­მა­ჩე­მის მან­ქა­ნი­დან გად­მო­დის არის ბიჭი, რო­მელ­საც არა­ნა­ი­რი შე­ხებბა არ აქვს ამ საქ­მეს­თან. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბიჭი მა­მამ ხა­შურ­ში ჩა­ის­ვა და დი­დუ­ბე­ში ჩა­მოს­ვა. ამ ბი­ჭის და ვინ­მე ამირ­ხა­ნაშ­ვი­ლის სა­უ­ბა­რი კი ტე­ლე­ფონ­ზე და­რეკ­ვის თხოვ­ნით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა.


ეს ჯერ კი­დევ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ რო­მე­ლი­ღაც ად­ვო­კატ­მა და გარ­დაც­ვლი­ლი ბი­ჭის ბი­ძამ თქვა. ასე­ვე თა­ვად მაგ ბიჭ­მა გარ­კვე­ვით თქვა ინ­ტერ­ვი­უ­ში. ეს ბიჭი პირ­ვე­ლი არ არის ვინც მა­მამ და­იმ­გზავ­რა, ყო­ველ­თვის თუ ად­გი­ლი აქვს და ვინ­მე წაყ­ვა­ნას სთხოვს, უარს არ ეუბ­ნე­ბა. ამ შემ­თხვე­ვა­ში კი სი­კე­თის კე­თე­ბა სა­ში­ნე­ლი ცი­ლის­წა­მე­ბით შე­მო­უბ­რუნ­და.


აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­ი­ძი­ეს ამ კონ­კრე­ტულ საქ­მე­ზე, ყვე­ლა კა­მე­რა ამო­ი­ღო გა­მო­ძი­ე­ბამ და ყვე­ლა მოწ­მე და­ი­კი­თხა, ამი­ტომ ეჭ­ვე­ბი და კი­თხვე­ბი აღარ არ­სე­ბობს. თუმ­ცა ბა­ტო­ნი გვა­რა­მია აშ­კა­რაა ისევ ცი­ლის­წა­მე­ბი­თაა და­კა­ვე­ბული“, - წერს ქრის­ტი­ნე ლო­მი­ძე.