სავარაუდო სექსუალური შევიწროება კერძო კომპანიაში

  • newpost.ge
  • 31 ოქტომბერი 10:43

სექსუალური შევიწროების გამო სახალხო დამცველმა სასამართლოს მიმართა.

2019 წლის 18 ოქტომბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა სავარაუდო სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ საქმეზე სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება წარუდგინა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. მოსარჩელის ინტერესებს სახალხო დამცველის აპარატში ა(ა)იპ "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" წარმოადგენდა.


სარჩელში აღნიშნულია, რომ მოსარჩელეს, მოპასუხე კომპანიაში მუშაობის პერიოდში, ხელმძღვანელი პირი სექსუალურად ავიწროებდა, რის გამოც მოსარჩელე იძულებული გახდა დაეტოვებინა სამსახური.

სრული ვერსიის ნახვა newpost.ge