როგორ ამოვიცნოთ დეპრესია?

  • სხვადასხვა
  • 20 ოქტომბერი 18:23

დეპრესიის მქონე ადამიანები შეიძლება არ ავლენდნენ დეპრესიის ყველა სიმპტომს, ზოგიერთს გამოხატული აქვს მხოლოდ რამდენიმე სიმპტომი, ზოგიერთს - უფრო მეტი.

1. ენერგიის დაკარგვა
2. მადის დაქვეითება ან გაძლიერება
3. წონის ცვლილება – მატება ან კლება
4. ზედმეტი ძილიანობა ან უძილობა
5. შფოთვა და გადაჭარბებული წუხილი
6. დაღლილობა
7. ადვილად გაღიზიანებადობა
8. მოძრაობის, საუბრის ტემპის შენელება, კონცენტრაციის გაძნელება
9. მერყეობა
10. მოუსვენრობა
11. განცდა, რომ გამოუსადეგარია
12. თვითბრალდებისა და დანაშაულის განცდა
13. უიმედობისა და უსუსურობის განცდა
14. თვითდაზიანების მცდელობები ან სუიციდური აზრები
 


დეპრესიის მქონე ადამიანები შეიძლება არ ავლენდნენ დეპრესიის ყველა სიმპტომს, ზოგიერთს გამოხატული აქვს მხოლოდ რამდენიმე სიმპტომი, ზოგიერთს- უფრო მეტი. სიმპტომების სიმძიმე, სიხშირე და ხანგრძლივობა ინდივიდუალურია. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანები ხშირად განიცდიან დეპრესიის სიმპტომების ანალოგიურ ფსიქოლოგიურ სირთულეებს, მაგრამ ეს ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ მათ დეპრესია აქვთ. დეპრესიის მდგომარეობის განხილვისას მნიშვნელოვანია დადგინდეს, რომ პიროვნებას არა მხოლოდ სიმპტომები აღენიშნება, არამედ ამ სიმპტომებით გამოწვეული ყოველდღიური ფუნქციონირების გართულებაც. დეპრესია შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანს დაემართოს. დეპრესიის მკურნალობა და პრევენცია შესაძლებელია.

სრული ვერსიის ნახვა სხვადასხვა