"ხელისშემშლელი" ქართული ასოები - სახალისო ამბავი

  • თბილისელები
  • 20 აგვისტო 12:41, 2019 წელი

"დიდი მოურავის" ავტორი, სიმონ ქვარიანი უცხოეთში იყო. როცა ჩამოვიდა, მწერალთა წრეში განაცხადა:

– ჩვენი ენიდან უნდა ამოვიღოთ ისეთი ასოები, რომლებიც უცხოურში არ იხმარება, მაგალითად "ძ", "ჭ", "ჯ" და სხვებიო…


– აკაკი წამოდგა და თავისი აზრის გამოთქმა ასე დაიწყო:


– ვირფასო, სიმონ!

წყარო: თბილისელები