გიფიქრიათ ოდესმე, ვის შეიძლება ჰქონდეს გადარჩენილი მილიონი სიცოცხლე?

  • 15 აპრილი 15:36, 2019 წელი

1,000,000 გადარჩენილი სიცოცხლე.

1943 წელს აბრაამ მასლოუმ შექმნა ყველასთვის ნაცნობი ადამიანების საჭიროებების პირამიდა, რის მიხედვითაც პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შემდგომ უსაფრთხოება და დაცულობა ყოველი ადამიანისთვის უმთავრესი საზრუნავია.


#მილიონიგადარჩენილისიცოცხლე