კატეგორიები

M2B

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

23 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.5862 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.5851 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -0.11 თეთრი შეადგინა. 
23 აგვისტო 17:36, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

21 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.5703 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.5558 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -1.45 თეთრი შეადგინა. 
21 აგვისტო 17:06, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

20 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.5558 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.5779 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში 2.21 თეთრი შეადგინა. 
20 აგვისტო 17:07, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

17 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.5779 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.5773 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -0.06 თეთრი შეადგინა. 
17 აგვისტო 17:08, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

16 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.5773 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.6074 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში 3.01 თეთრი შეადგინა. 
16 აგვისტო 17:06, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

15 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.6074 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.6343 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში 2.69 თეთრი შეადგინა. 
15 აგვისტო 17:08, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

14 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.6343 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.5694 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -6.49 თეთრი შეადგინა. 
14 აგვისტო 17:06, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

9 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4687 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4647 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში - 0.40 თეთრი შეადგინა. 
9 აგვისტო 17:07, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

8 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4647 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4604 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში - 0.43 თეთრი შეადგინა. 
8 აგვისტო 17:13, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

07 აგვისტოს ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4604 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.45 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -1.04 თეთრი შეადგინა. 
7 აგვისტო 17:23, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

24 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4476 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4454 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში - 0.22 თეთრი შეადგინა. 
24 ივლისი 17:06, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

23 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4454 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4417 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში - 0.37 თეთრი შეადგინა. 
23 ივლისი 17:44, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

20 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.4417 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4503 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში  0.86 თეთრი შეადგინა. 
20 ივლისი 17:08, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

19 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.4503 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4546 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში 0.43 თეთრი შეადგინა. 
19 ივლისი 17:09, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

18 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4546 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4488 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -0.58 თეთრი შეადგინა. 
18 ივლისი 17:06, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

17 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4488 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4479 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -0.09 თეთრი შეადგინა. 
17 ივლისი 17:10, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

16 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4479 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4478 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში -0.01 თეთრი შეადგინა. 
16 ივლისი 17:19, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

13 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გამყარდა და  2.4478 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4401 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში - 0.77 თეთრი შეადგინა. 
13 ივლისი 17:32, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

12 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.4401 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4403 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში  0.02 თეთრი შეადგინა. 
12 ივლისი 17:13, 2018 წელი

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი

11 ივლისის ვაჭრობის შედეგად აშშ დოლარი გაუფასურდა და  2.4403 ლარი შეადგინა. კურსი, რომელიცდღეს მოქმედებდა, 2.4422 ლარი იყო. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთანმიმართებაში 0.19 თეთრი შეადგინა. 
11 ივლისი 17:10, 2018 წელი
3 ივნისი 23:39
რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 4 ივნისისთვის ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?